Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer in nood:

E-mailadres:


Hardloopabonnement bij Hardloopcentrum Aart Stigter*
Geef hier aan bij welke groep je voor de training wil deelnemen.


Betalingstermijn
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, met uitzondering van het jaarcontract. Voor verdere details verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.


Lid geworden per:*
Geef door middel van het aanklikken van de datum aan wanneer je lidmaatschap in gaat.

IBAN nummer*

Op naam van:

Machtiging*Aanvullende informatie


Hieronder staan 3 vragen, die wij gebruiken om een goede inschatting van jouw sporthistorie en lichamelijke fitheid te kunnen maken.

Sporthistorie; andere sportaktiviteiten dan hardlopen in het laatste jaar.

Hardloophistorie:*

Aantal trainingen per week:*Vragenlijst:
Het invullen van onderstaande vragen heeft een tweeledig doel:

1. Een goede gezondheid is een absolute voorwaarde om aan hardlopen te beginnen. Door deze vragen in te vullen wordt je op je eigen verantwoordelijkheden en risico’s, bij deelname gewezen. Dit ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van hardlopen en krijgen de trainer en jij meer inzicht in jouw gezondheid.

2. Aan de hand van deze ingevulde vragen over de sporthistorie, kan voor de start van de hardlooptraining een goede inschatting gemaakt worden van jouw fitheid. Op deze manier wordt op basis van het conditieniveau, de afstemming gezocht om in de juiste trainingsgroep mee te kunnen trainen.

1. Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met het hart?*

2. Heb je regelmatig pijn of een drukkend gevoel in de hartstreek of borst?*

3. Heeft een arts ooit gezegd dat de bloeddruk te hoog is?*

4. Ben je vaak moe of heb je last van duizeligheid?*

5. Heeft de arts ooit gezegd dat je spier-, pees-, bot-, of gewricht- afwijkingen hebt en daardoor niet mag sporten?*

6. heb je een operatie ondergaan waarna de arts heeft gezegd dat sporten niet mag, of kunt doen?*

7. Ben je eerder voor een sport afgekeurd?*

8. Ben je in verwachting of ben je korter dan 2 maanden geleden bevallen?*

9. Is er een andere reden waardoor je niet zou kunnen hardlopen, ook al zou je dat graag willen?*

10. Ben je ouder dan 65 jaar?*Aanmelding versturen.
Door het versturen van deze aanmelding, verklaar je deze 10- gebodenlijst gelezen en naar waarheid te hebben ingevuld. Je verklaart hiermee op alle vragen met ”nee” geantwoord te hebben. Als er op 1 vraag met ”ja” is geantwoord zul je vooraf aan de trainingen een arts moeten consulteren, en het advies van de arts opvolgen. tevens verklaar je op eigen risico aan onze hardloop trainingen deel te nemen. Tevens zal ik niet aan trainingen deelnemen als ik mij kort hiervoor ”niet lekker” of grieperig(koorts) heb gevoeld.

Toestemming:

Foto’s mogen van mij wel gebruikt worden:

Nieuwsbrief ontvangen?


Verstuur